Sebeobrana pro ženy

 

Termín a délka trvání kurzu:

Termín bude upřesněn | 8 hodin

Počet účastníků (min / max):

15 / 25

Cena kurzu:

od 2500 Kč / osoba

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je ukázat vám vaše možnosti a uvědomění si, že i Vy máte šanci se efektivně bránit. Cílem kurzu je seznámit ženy se zásadami bezpečného chování na ulici tak, aby se dokázali přepadení vyhnout. Seznámit je se základními sebeobrannými prostředky jako pepřový sprej nebo i obyčejná propiska a naučit je několik jednoduchých sebeobranných technik a "špinavých triků", které jim mohou pomoci se útočníkovi ubránit.

Komu je kurz určen?

Ženy dívky nad 15 let.

Popis kurzu

Ženy jsou jednou z nejohroženějších skupin v rámci napadení na ulici. Je to zcela pochopitelné. Útočník si vybírá svou oběť tak, aby měl co největší šanci na úspěch s minimálním rizikem. Z tohoto důvodu si útočníci často vybírají jako předmět svého útoku ženy, u kterých předpokládají, že dosáhnou svého s minimálním rizikem. Nejvhodnější způsob ochrany žen před útokem je prevence a vyhýbaní se rizikovým situacím. Hlavním obsahem kurzu není fyzická sebeobrana , ale hlavně seznámení s nástrahami a způsobem jednání, jak se těmto nebezpečným situacím vyhnout. Nejvhodnější způsob ochrany žen je prevence a vyhýbaní se rizikovým situacím. Fyzická sebeobrana je až poslední možnost, v tomto okamžiku mají ženy největší šanci při použití vhodného sebeobranného prostředku a správného jednání s agresorem. A právě na jednoduché zásady prevence proti napadení a seznámení s vhodnými sebeobrannými prostředky a jednoduché sebeobranné techniky je zaměřen tento kurz. Kurz je složen ze tří částí, teoretické, praktického nácviku jednoduchých sebeobranných technik a závěrečné simulace napadení, kde si ženy mohou prakticky vyzkoušet „jak jednat s útočníkem“.

 

Obsah kurzu:

 • Úvodní videa z napadení na ulici cca 8 min ( záběry z průmyslových kamer)
 • Překážky na straně napadeného ( morálka, etika, obava z právních následků)
 • Výhody na straně agresora
 • Kdo jsou útočníci a jak přemýšlejí
 • Obvyklý scénář napadení
 • Prevence - nejlepší obrana
 • Co útočníci vyhledávají a jak nevypadat jako oběť
 • Hlas jako zbraň
 • Sebeobranné prostředky a možnosti jejich využití (praktické ukázky)
 • Nutná obrana
 • Jednoduché sebeobranné techniky
 • Simulace napadení
 • Závěrečná rekapitulace a shrnutí nejdůležitějších zásad

 

Instruktor:

Lumír Němec

Objednávka kurzu

academy

Po objednávce kurzu bude v nejkratší možné době kontaktováni naším personálem, který s vámi domluví způsob platby kurzu a všechny ostatní podrobnosti. Objednávka se stává závaznou teprve po domluvě s naším personálem a uhrazením kurzu (pokud není dohodnuto jinak).

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále ) se zpracováváním osobních údajů správcem AWIW Střelnice Brno s.r.o., se sídlem Pražákova 752/50d, 619 00 Brno obsaženými v tomto kontaktním formuláři. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Buďte s námi

la famiglia

Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.