BASIC

  • GLOCK 44: .22LR - 10 výstřelů
  • RUGER 10 /22 tactical: .22LR - 10 výstřelů
  • CZ SHADOW 2: 9mm Luger - 10 výstřelů
 

BALÍČEK MŮŽETE ZAKOUPIT OSOBNĚ VE FORMĚ DÁRKOVÉHO POUKAZU NEBO ELEKTRONICKY NA TOMTO ODKAZU

Objednávka balíčku

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále ) se zpracováváním osobních údajů správcem AWIW Střelnice Brno s.r.o., se sídlem Pražákova 752/50d, 619 00 Brno obsaženými v tomto kontaktním formuláři. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Po objednávce balíčku bude v co nejkratší možné době kontaktováni naším personálem, který s vámi domluví termín realizace vašeho balíčku na střelnici a všechny ostatní podrobnosti. Objednávka se stává závaznou teprve po domluvě s naším personálem a uhrazením balíčku (pokud není dohodnuto jinak).

Buďte s námi

la famiglia

Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.