Akreditované kurzy

V červnu 2022 nám byla udělena akreditace Ministerstva vnitra České republiky, která nás opravňuje k provádění kurzů pro stanovenou zálohu státu podle zákona č. 14/2021 Sb. Jednotlivé kurzy na sebe navazují a musejí být absolvovány postupně, od programu MV-101. Našim cílem je, aby se absolventi programů naučili konfliktům předcházet a k použití zbraně došlo až v nejkrajnějším případě.